Publikationer

2021

Teodora Boyadzhieva: Farveundersøgelser i Mellemdammen 18 i Ribe.
I: Bygnings Arkæologiske Studier, 2017-2021, s.65-70. Odense 2021

Ida Demant, Lene B. Frandsen, Lise Ræder Knudsen, Tine Lorange, Annemette Bruselius Scharff, Ina Vanden Berghe, Irene Skals, Ulla Lund Hansen and Ulla Mannering:
Lønne Hede – an Early Roman Iron Age burial site with well-preserved textiles. Bericht der Römisch- Germanischen Kommision, Band 99, 2018, p. 205-395. Frankfurt a.M. 2021
(Lise Ræder Knudsen: The Hairstyles from Lønne Hede, p. 354-377)

Lauridsen, C.B., Brock-Nannestad, T. & Simonsen, K.P.:
Analyses and findings of unusual substitute materials in a raincoat from WWII. Heritage Science 9, 98 (2021)
(kan downloades fra Springer Open Access)

Teodora Boyadzhieva og Teresa Østergaard Pedersen:
Farvegåden om Astrid Noacks “Sovende Barn”, En kunsthistorisk og teknologisk undersøgelse.
I: Tings Tale nr.3, s. 102-121. Aarhus Universitetsforlag 2021

I samarbejde med Museum Horsens:

Michael Højlund Rasmussen og Anne Katrine Nagel Christensen:
Hvis vægge kunne tale, En farveundersøgelse af kældervæggene i det tidligere Statsfængsel i Horsens.
I: Tings Tale nr.3, s. 24 – 47. Aarhus Universitetsforlag 2021

2019

Hans Rostholm og Lise Ræder Knudsen: The Hammerum Burial Site. S.15-45.
Ulla Mannering og Lise Ræder Knudsen: Textiles and Clothing production. S. 49-76.
Lise Ræder Knudsen og T.Møbjerg: The Coiffures. S. 83-92.
T. Møbjerg, Ulla Mannering, Hans Rostholm og Lise Ræder Knudsen: Perspectives and conclusions. S.203-214.
I: T. Møbjerg, Ulla Mannerun, Hans Rostholm og Lise Ræder Knudsen: The Hammerum Burial Site. Customs and Clothing in the Roman Iron Age. JAS og Aarhus Universitetsforlag, Højbjerg, 2019.

I samarbejde med Horsens Museum:                 

Pedersen, M. B., Pedersen, S., Aalling, A., Christiansen M. B.
Et maleri under lup. En kunsthistorisk, kulturhistorisk og konserveringsfaglig undersøgelse af Djalmar Christofersens maleri Torvet i Horsens. Tings Tale 1. Aarhus Universitets forlag, 2019.

2018

I samarbejde med Statens Museum for Kunst:

Sandahl, M. F. D., og Borring, N.
Lys på godt og ondt. Danske Museer 4 – 2018, s. 14-16.

I samarbejde med KADK-Konservatorskolen og Royal Institute for Cultural Heritage, Bruxelles:

Hansen, A. K., Christiansen, M. B., Sanyova, J. and Simonsen, K. P.
Analysis of Poul Gernes’ painted folding doors at Herlev Hospital. In Heritage Science, Herit Sci 2018, 6:29. Springer Nature, s. 1-8.

2017

I samarbejde med Museet på Koldinghus:

Ræder Knudsen, L. and S. Rosenvinge Lundbye.
2017. Performance of Danish low-energy museum
storage buildings. In ICOM-CC 18th Triennial
Conference Preprints, Copenhagen, 4–8 September
2017, ed. J. Bridgland, art. 1515. Paris: International
Council of Museums.
1515_200_KNUDSEN_ICOMCC_2017

I samarbejde med Kim Pilkjær Simonsen fra Konservatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi samt Mikkel Agerbæk Sørensen, Morten Gotthold Vinum og Jesper Bendix fra Kemisk Institut, Københavns Universitet:

Marie Bitsch Christiansen, Fra Krøyer til krigsfly
Dansk Kemi, Nummer 9, september 2017/98. årgang, s. 12-15.

I samarbejde med Kim Pilkjær Simonsen fra Konservatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi:

Clara Bratt Lauridsen, Titanhvidt på godt og ondt
Dansk Kemi, Nummer 5, maj 2017/98. årgang, s. 10-12.

I samarbejde med Glud Museum, KADK-Konservatorskolen og Københavns Universitet:

Clara Bratt Lauridsen Lola Wøhlk Hansen, Theis Brock-Nannestad, Jesper Bendix & Kim Pilkjær Simonsen. A study of stearyl alcohol bloom on Dan Hill PVC dolls and the influence of temperature Studies in Conservation 62(8), s. 445-455 (Udkom online i 2016)
Hent som PDF

Clara Bratt Lauridsen, Undersøgelse af syntetiske fernislag på et 1500-tals panelmaleri
Meddelelser om konservering, 2017, s. 12-18

I samarbejde med Jørgen Erik Christensen, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg og Christos Kollias, Rambøll:

Christensen, Jørgen Erik ; Knudsen, Lise Ræder ; Kollias, Christos Georgios.
New Concept for Museum Storage Buildings – Evaluation of Building Performance Model for Simulation of Storage. Part of: 2016 International Conference on Architecture and Civil Engineering. 2016, s.1-12.
Presented at: 4th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering, Singapore.
Hent som PDF

Årsberetning 2016
Indeholder årsregnskab 2015 samt beretning om året generelt på Konserveringscentret i Vejle.
Hent som PDF

2016

Clara Bratt Lauridsen
Udblomstringer på PVC dukker
Bulletin 2, s. 16-19, 2016

I samarbejde med Horsens Museum:

Martin Krog Nielsen & Anne Kathrine Kjerulff. Nyt fund af et importeret romersk bronzefad – udgravning, fortolkning og en ny stabiliseringsmetode.
Meddelelser om Konservering 2016, s. 3-14.
Hent som PDF

Årsberetning 2015

Indeholder årsregnskab 2015 samt beretning om året generelt på Konserveringscentret i Vejle.
Hent som PDF

2015

Lise Ræder Knudsen:
Early Iron Age Tablet Weaving in Denmark
Archaeological Textiles Review No. 57, 2015 issue, side 118-122

Lise Ræder Knudsen:
Brikvævninger på rekonstruktioner af vikingetidsdragter – og metode til optimering af dragtrekonstruktioners virkelighedsnærhed
I: Stof til eftertanke – rekonstruktioner af vikingetidens dragter. Arkæologi på Saxo-instituttet. Tekster til et seminar i seed-money netværket Vikingetid i Danmark – Københavns Universitet den 20. februar 2015. Ed. Henriette Lyngstrøm.
ISBN: 978-87-89500-26-3

Lise Ræder Knudsen:
Tablet Weaving on Reconstructed Viking Age Garments – and a Method to Optimise the Realism of Reconstructed Garments I: Refashioning Viking Age Garments. SAXO-Instituttet. Ed. Henriette Lyngstrøm.

Årsberetning 2014
Indeholder årsregnskab 2014 samt beretning om året generelt på Konserveringscentret i Vejle.
Hent som PDF

2014

Lise Ræder Knudsen.
Teknologihistorisk analyse af brikvævning fra ældre jernalder.
Ph.d-afhandling. Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole. København. 2014.

Knudsen, L.R., L.L. Wollesen, and A.K. Kjerulff:
A fully preserved red and White Iron Age dress – Excavation, stabilisation and local community engagement. In ICOM-CC 17th Triennial Conference Preprints, Melbourne, 15-19 September 2014, ed. J. Bridgland, art. 1805, 7 pp. Paris: International Council of Museums.
ISBN 978-92-9012-410-8

Anne-Kathrine Kjerulff & Lise Ræder Knudsen:
Udbygning af Center for Bevaring af Kulturarv, Vejle
Bulletin #91/2014 Nordisk Konservator Forbund, Danmark, s.10-12
Hent som PDF

Lise Ræder Knudsen:
Global Textile Encounters.
Ancient Running Animals: Tablet-Woven borders from China and Norway, s. 37-48. Oxbow Books, Oxford & Philadelphia, 2014
ISBN 978-1-78297-735-3

Lise Ræder Knudsen:
Se, Du gør sådan her! Læringsprocesser identificeret på tekstiler med brikvævede kanter fra ældre jernalder. I: Mester eller lærling? Læringsprocesser identificeret i materiel Kultur. Smedens Rum 7. Archaeologiske Skrifter 12. Ed. Henriette Lyngstrøm, s.19-32.  Saxo-Instituttet, Københavns Universitet 2014

Lise Ræder Knudsen:
Tacit Knowledge and the Interpretation of Archaeological Tablet-Woven Textiles. I: A Stitch in Time: Essays in Honour of Lise Bender Jorgensen, (GOTARC SERIES A. GOTHENBURG ARCHAEOLOGICAL STUDIES No 4). Ed. Sophie Bergerbrant & Sølvi Helene Fossøy, side. 91-110, Göteborg Universitet, 2014
ISBN 1403-8293

Årsberetning 2013
Indeholder årsregnskab 2013 samt beretning om året generelt på Konserveringscentret i Vejle.
Hent som PDF

2013

Anne-Kathrine Kjerulff & Pascal Querner:
Non-Chemical methods to control pests in museums: An overview,
I: Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage, ed. M.A. Rogerio-Candelera, M. Lazzari & E. Cano, Proceedings of the International Congress of Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage (Santiago de Compostela), side 273-277, CRC Press/Balkema, 2013

Årsberetning 2012
Indeholder årsregnskab 2012 samt beretning om året generelt på Konserveringscentret i Vejle.
Hent som PDF

2012

Anette Aalling:
Hvad er indeklimaet i en flyttekasse?,
I: Meddelelser om konservering, nr 1, side 31-33, 2012
Hent som PDF-fil

Anne-Kathrine Kjerulff & Pascal Querner:
Overview of non-chemical treatment methods against insect pests in museums,
I: Research Advances for the Conservation of Cultural Heritage, Book of Abstracts, ed. Massimo Lazzari & Sophie Rochette, International Congress on Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage (Santiago de Compostela), side 61, Santiago de Compostela, 2012

Lise Ræder Knudsen:
The Tablet-woven Borders of Verucchio,
I: Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD 400, (Ancient Textiles Series, vol. 11), ed. Margarita Gleba & Ulla Mannering, side 254-263, Oxford University Press, 2012

Lise Ræder Knudsen & Karina Grömer:
Discovery of a New Tablet Weaving Technique from the Iron Age,
I: Archaeological Textiles Review, Vol. 54, side 92-97, 2012.

Årsberetning 2011
Indeholder årsregnskab 2011 samt beretning om året generelt på Konserveringscentret i Vejle.
Hent som PDF-fil

2011

Lise Ræder Knudsen:
Tablet-woven textiles from 3rd to 4th-century AD weapon deposits in Denmark and northern Germany,
I: War and Worship: Textiles from 3rd to 4th-century AD Weapon Deposits in Denmark and Northern Germany, ed. Margarita Gleba, Ulla Mannering, Marie-Louise Nosch & Eva Andersson Strand, vol. 9, side 163-191, Oxbow Books, Oxford, 2011

Lise Ræder Knudsen:
Konserveringscentrene og Museumsudredningen,
I: Danske Museer, vol. 3, side 13-15, 2011

Lise Ræder Knudsen & Helga Rösel-Mautendorfer:
Rekonstruktion des Webvorganges bei der Dürrnberg-Borte,
I: Ein abgerissener Ärmel aus dem Salzbergwerk Dürrnberg. Neue Erkenntnisse zur
Brettchenwebtechnik in der Eisenzeit in Mitteleuropa, Karina Grömer & Thomas Stöllner, Roemisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz. Jahrbuch 2009, Vol. 56, side 119-121, Darmstadt, 2011

Christina Ritchel:
Sydvest,
I: Årsskrift 2011, Museumsforeningen Glud Museum, side 19-23, 2011

Årsberetning 2010
Indeholder årsregnskab 2010 samt beretning om året generelt på Konserveringscentret i Vejle.
Hent som PDF-fil

2010

Anne-Kathrine Kjerulff & Lise Ræder Knudsen:
Udgravning og konservering af Hammerum-pigen,
I: Midtjyske fortællinger 2010, Museum Midtjylland, side 115-120, 2010

Lise Ræder Knudsen:
Tiny Weaving Tablets, Rectangular Weaving Tablets,
I: North European Symposium for Archaeological Textiles, (Ancient Textiles Series vol. 5), side 150-156, Oxbow Books, Oxford, 2010.

Lise Ræder Knudsen, Ulla Mannering & Hans Rostholm:
Pigen fra Hammerum
I: Skalk nr.5, side 3-8, 2010

Maja Dissing Forsom Sandahl og Lise Ræder Knudsen:
Konservering af anskuelsestavler
I: Årsskrift 2010, Give-Egnens Museum, side 41-45, 2010

Årsberetning 2009
Indeholder årsregnskab 2009 samt beretning om året generelt på Konserveringscentret i Vejle.
Hent som PDF-fil

2009

Winnie Odder:
Erindrings kunst trylleri
I: Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2009, side 24-44, Jelling, 2009

Årsberetning 2008
Indeholder årsregnskab 2008 samt beretning om året generelt på Konserveringscentret i Vejle.
Hent som PDF-fil

2008

Anne-Kathrine Kjerulff & Birgit Jenvold:
Uspiselige lækkerier
I: Danske Museer, nr.1, side 42-44, 2008

2007

Lise Ræder Knudsen:
Høvding og præst
I: Skalk nr. 6, side 3-9, 2007

Lise Ræder Knudsen:
“Translating” Archaeological Textiles,
I: Textiles, Production, Craft and Society: European Science Foundation, 2007. side 103-111, Oxford, 2007

2006

Anette Aaling, Elisabeth Baadsgaard & Kristoffer Jensen:
Konservering af en frise
I: Meddelelser om konservering, nr 1/2, side 56-60, 2006

Anne-Kathrine Kjerulff & Bjørnar Måge:
Høvdingehallen ved Jelling
I: Vejle Amts Årbog, side 79-86, 2006

Lise Ræder Knudsen og Katrine Brøndlund Jensen:
Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer,
Organisationen Danske Museer, 2006
Hent rapport som PDF-fil

Lise Ræder Knudsen:
Overblik over magasinforholdene på danske museer,
Danske Museer, årgang 19, nr.6, side 8-10, 2006

Lise Ræder Knudsen:
Et silkebånd fra Erik Klippings grav,
Viborg Bogen 2006, side 64-72, Viborg, 2006

2005

Anette Aalling & Kristoffer Jensen:
Konservering af en frise
I: Vejle Amts årbog, Vejle Amts Historiske Samfund, side 101-106, 2005

Lise Ræder Knudsen:
Brocaded Tablet-Woven Bands: Same Appearance, Different Weaving Technique, Hørning, Hvilehøj and Mammen,
Northern Archaeological Textiles, NESAT VII, Oxford, 2005

Lise Ræder Knudsen & Michael Højlund Rasmussen:
Building a new shared storage facility for 16 museums and archives,
I: 14th Triennial Meeting The Hague, ICOM CC, side 648-654, Den Haag, 2005
Hent som PDF-fil

2004

Lise Ræder Knudsen:
Written Patterns in Early Tablet Weaving,
I: Priceless Invention of Humanity – Textiles, Acta Archaeologica Lodziensia Nr. 50/1, side 121-128, NESAT VIII, Lodz, 2004

Lise Ræder Knudsen & Steen W. Andersen:
Nyt bevaringscenter i Vejle,
I: Danske Museer, Nr.1, 2004

Michael Højlund Rasmussen:
Pas på papiret. Praktisk vejledning om bevaringsforhold samt bevaring af bøger og papir,
udgivet af: Sammenslutningen af Lokalarkiver, Vejle, 2004

2002

Lise Ræder Knudsen:
La tessitura a tavolette nella tomba 89
I: Guerriero E Sacerdote. Autorità e comunità nell’età del ferro a Verucchio. La Tomba del Trono, ed. Patrizia von Eles,
Quaderni di Archeologia dell’Emilia Romagna 6, side 220-234, 2002
(Om brikvævning fra grav 89 og formodede væveredskaber, Verucchio, Italien, ca. 750 f. Kr.)

1999

Lise Ræder Knudsen:
Technical Description of the Fragments of the Broad Tablet Woven band found on the Big Cauldron from Eberdingen-Hochdorf
Hochdorf IV af Johanna Banck-Burgess, side 80-82