Formål

Fællesmagasinet er opført for at opbevare museumsgenstande fra museer og arkiver på en forsvarlig måde og dermed sikre den bedst mulige bevaring af kulturarven for eftertiden. Den fælles opbevaring skal desuden effektivisere samt kvalificere bevaringsarbejdet og herigennem frigøre ressourcer hos museerne til bl.a. undersøgelser, udstillinger og andre formidlingsaktiviteter. Til gavn for kulturarven, museerne og for publikum.

Foruden den konkrete opbevaring af museumsgenstande skal fællesmagasinerne understøtte bevaring af kulturarven ved at øge museernes kendskab til hinandens samlinger og dermed fremme en fælles indsamlingspolitik på tværs af de tilknyttede kunst- og kulturhistoriske museer og arkiver. Det skal medvirke til at sikre bredde og kvalitet i museumsudbuddet.