Ledige stillinger

Konserveringscenter Vejle søger kulturhistorisk konservator

Konserveringscenter Vejle sørger en konservator (bachelor eller kandidat) med speciale inden for kulturhistorisk konservering fra Konservatorskolen, Det Kongelige Akademi eller ansøgere, der kan dokumentere tilsvarende uddannelse. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge eller efter aftale, stillingen er tidsbegrænset til 1 år med mulighed for efterfølgende fastansættelse og er til besættelse pr. 1. september eller efter aftale.

Vi er 22 medarbejdere opdelt i 3 afdelinger Maleri, Kulturhistorisk-Grafisk og Administration-Magasin. Du kommer til at arbejde i Kulturhistorisk-Grafisk afdeling.

Opgaverne i afdelingen er meget varierede. De omfatter bl.a. konservering af arkæologiske fund samt kulturhistoriske genstande fra en lang række kunst- og kulturhistoriske museer primært i Jylland og på Fyn, samt rekvirerede opgaver. Der kan desuden blive opgaver indenfor præventiv bevaring og andet afhængigt af dine kompetencer og hvad du brænder for.

Arbejdsopgaverne udføres primært på værkstedet, men der kan forekomme besøg hos både museer og private, hvorfor kørekort er en fordel. Vi har fleksible mødetider og der er efter aftale mulighed for hjemmearbejde i begrænset omfang.

Den medarbejder vi søger, tager ansvar for helheden, og kan – såvel selvstændigt som i samarbejde med andre – løse konserveringsopgaver på et højt fagligt niveau, og være i stand til fagligt forsvarligt at differentiere niveauet på løsning af opgaverne efter behov – eller have lyst til at lære det.

Vi er en dynamisk arbejdsplads, der sætter kollegialt samarbejde og medarbejdertrivsel højt. Vi har specialer indenfor: Kulturhistorisk-, grafisk-, kunst-, tekstil-, arkæologisk-, møbelkonservering, samt præventiv bevaring og samlingsvaretagelse. Der er rig mulighed for tværfagligt samarbejde, og det benytter vi os ofte af. Det forventes ikke at man arbejder solo, men at man involverer de nødvendige kolleger i huset ligesom man giver andre en hånd, når det er hensigtsmæssigt.
Du vil som de øvrige medarbejdere få mulighed for at deltage i kurser, studieture, emnedage lignende, idet der er afsat op til 2 uger pr. år til hver medarbejder til udvikling.

Konserveringscenter Vejle har ideelle faciliteter bygget til formålet med i alt ca. 2.500 kvm konserveringsværksteder og desinfektions- og håndteringsområder, og 8.000 kvm magasiner med genstande tilhørende 26 kunst-, natur- og kulturhistoriske museer. Fælles Museumsmagasiner er opført til formålet i 2003, og løbende udbygget. Konceptet bag Fælles Museumsmagasiner er internationalt anerkendt, og tiltrækker til stadighed besøgende kolleger, ligesom vi rådgiver i forbindelse med etablering af nye magasiner for museer i både ind- og udland.

Ansøgningsfrist er mandag den 31. juli 2023. Ansøgning vedlagt eksamensbeviser, CV og referencer sendes til lrk@konsvejle.dk. Yderligere oplysninger fås hos direktør Lise Ræder Knudsen (2346 4240), souschef og koordinator for Kulturhistorisk-Grafisk afdeling Lars Rust Jensen (3090 6239), ved tillidsrepræsentant Bodil Klarskov Sylvester (3090 6234), på vores hjemmeside: www.konsvejle.dk og på vores facebook- og instagram-profiler.