Links

Her er forskellige nyttige links samlet på ét sted: Først Slots- og Kulturstyrelsen, dernæst Andre retningslinjer og Faglige ressourcer,  Rapporter og udredninger og  nederst Fælles museale organisationer og uddannelse/efteruddannelse og slutteligt Vores samarbejdspartnere:

Anbefalinger til museernes forebyggende bevaringsindsatser 2021
Nærværende anbefalinger er en række tekster, der er tænkt som værktøjer til at gøre det
lettere for museerne at tilrettelægge og udføre en forebyggende bevaringsindsats.

Genvej til de nye anbefalinger på Slot-og Kulturstyrelses hjemmeside.

Arbejdet er foretaget i løbet af 2020 af en arbejdsgruppe nedsat under Københavns Museum i samarbejde med Konserveringscenter Vejle. Udover arbejdsgruppen har en række konservatorer, forvaltere og museumsfolk bidraget med tekst, viden og kommentarer.
Arbejdsgruppen sammensætning:
Michael Højlund Rasmussen, konservator, Konserveringscenter Vejle (formand)
Anne-Kathrine Kjerulff, konservator, enhedschef, Nationalmuseet
Ida Hovmand, ledende konservator, Bevaringscenter Fyn
Conni Ramskov, museumsinspektør, Museum Kolding
Mette Westergaard, konservator, Kunstkonserveringen

 tAndre Vejledninger og Faglige ressourcer:
Getty Conservation Institute:
http://www.getty.edu/conservation/
Vejledninger fra English Heritage:
http://www.english-heritage.org.uk/publications/guidelines-and-standards/
Guide for betydningsvurdering af museumsgenstande fra Heritage Collections Council, Australien:
http://www.mhpillawarra.com/docs/significance_complete.pdf
Om arkæologi som en værdiskabende ressource i et samarbejde mellem bygherre og museer:
http://www.kulturarvsomværdi.dk/

Rapporter og udredninger:
Udredning om Bevaring af Kulturarven, Kulturministeriet 2003:
http://www.kulturarv.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/museer/Bevaring_af_Kulturarven_1_.pdf
Rapport om Museernes Magasinforhold, ODM 2006:
ODMs_Magasinrapport 2006
Tilstandsrapport om de norske museers samlinger:
http://www.abm-utvikling.no/publisert/abm-skrift/abm-skrift-59.html
Vedr. konservering på de svenske museer:
http://www.raa.se/publicerat/rapp2006_2.pdf

Fælles museale organisationer og uddannelse/efteruddannelse:
ODM er museernes brancheorganisation og udbyder efteruddannelse for museumsansatte:
www.dkmuseer.dk
Konservatorernes efteruddannelse:
www.kep-dk.dk
Den internationale museumsorganisation:
www.icom.museum
ICOM’s danske afdeling:
www.icomdanmark.dk
Konservatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering:
www.kons.dk
Nordisk Konservatorforbunds danske afdeling:
www.nkf-dk.dk

Samarbejdspartnere:
Nationalmuseet:
www.natmus.dk
Grundforskningsfondens Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet:
http://ctr.hum.ku.dk
EU-projekt om forhistorisk dragt i det romerske område:
www.dressid.eu
Konserveringscenter Vest i Ølgod:
www.konsvest.dk
Moesgård Museum, Århus:
www.moesmus.dk
Øhavsmuseet, Sydfyn:
www.ohavsmuseet.dk
Konservatorskolen i Køln:
http://db.re.fh-koeln.de/icsfh/studienrichtung/textil.aspx
Dansk Standard:
www.ds.dk
Den Europæiske standardiseringsorganisation:
www.cen.eu
Samlet oversigt over museernes fælles bevaringscentre i Danmark:
www.bevaringscenter.dk

/Senest redigeret nov. 2021