Præventiv behandling mod skadedyr

Fælles Museumsmagasiner råder pt. over flere metoder til giftfri præventiv og aktiv behandling mod skadedyr – kontakt os for nærmere information.

Alt organisk materiale, inklusiv emballage, skal som en hovedregel rengøres og gennemgå en præventiv behandling mod skadedyr før det placeres på Fælles Museumsmagasiner. Dette gælder også de paller, som genstandene står på.

Valg af præventiv behandlingsmetode afhænger af, hvilke materialer genstanden består af. Det er derfor meget vigtigt at alle genstande i en pakkeenhed kan tåle samme behandlingsmetode. Dette skal derfor medtænkes i sorteringen og pakningen af genstandene allerede hjemme på museet/arkivet.

Udtagelsen er genstande, der udelukkende består af materialer, der ikke udgør et fødeemne for skadedyr. Disse kræver ikke præventiv behandling, kun grundig rengøring og pakning i rene materialer. Da skadedyr kan skjule sig i snavs, revner eller indpakningsmateriale skal genstandene inspiceres og rengøres før de placeres på Fælles Museumsmagasiner. Dette gælder også arkæologiske materialer. Hvis der findes spor af skadedyr skal genstanden gennemgå en behandling mod skadedyr.

Genstandsmaterialer, der ikke kræver præventiv behandling for skadedyr:
Glas
Sten
Metal
Massiv gips
Porcelæn
Keramik og stentøj
Plast
Gummi
CD´er
DVD´er
Magnetiske bånd, f.eks. kassettebånd og videobånd
M.fl.

Vejledning i præventiv behandling mod skadedyr_2021 som pdf.

Brugerhåndbog som pdf: Brugerhåndbog, ver. 6, hjemmeside-version.

Brugere af Fælles Museumsmagasiner kan få den komplette Brugerhåndbog, ver. 6. tilsendt pr. mail ved at skrive til kons@konsv.dk

/senest opdateret nov. 2021