Baggrund og Bestyrelse

Erhvervsdrivende fond
Konserveringscenter Vejle er organiseret som en erhvervsdrivende fond og var siden oprettelsen i 1975 og til amternes nedlæggelse en institution under Vejle Amt.
Pr. 1.1.2018 er Konserveringscenter Vest i Ølgod og Konserveringscenter Vejle fusioneret, og i 2020 blev Konserveringscentret fusioneret med Fælles Museumsmagasiner.

Bestyrelse

Formand

Claus Kjeld Jensen: Direktør Vardemuseerne.

Næstformand

Finn Dyhre Hansen: Partner Codex advokater.

Medlemmer

Anne Mette Bang Rasmussen, 1. viceborgmester Herning Kommune

Birgitte Kragh, Kolding Byråd, Formand for Sundhed og Fritid Kolding Kommune

Bjarke Jørgensen, Forskningschef NEWTEC Engineering A/S

Dagmar Warming, Kirkeværve og næstformand Ribe Domkirke.

Flemming Hedegaard Larsen, Museumschef Vejle Museerne

Karsten Merrald Sørensen, Museumsleder Museerne i Fredericia

Kristoffer Jensen, Museumsdirektør De Kulturhistoriske Museer i Holstebro

Merete Bøge Pedersen, Museumsdirektør Museum Horsens

Mette Lund Andersen, Museumsleder Lemvig Museum

Medarbejder repræsentant

Signe Nygaard, Kulturhistorisk konservator

Suppleanter

Teresa Nielsen, Museumsdirektør Vejen Kunstmuseum

Johan Møhlenfeldt Jensen, Museumschef Museum Vestfyn

Sekretær

Lise Ræder Knudsen, Konserveringscenter Vejle

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2020

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2019

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2018

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2017

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2016

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2015

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2014

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2013

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2012

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2011

Årsregnskab samt ledelsesberetning 2010