Faciliteter

Konserveringscentret råder over en række specialværksteder, som er nødvendige i forbindelse med mange af de særlige behandlinger, som museumsgenstandene typisk gennemgår.

Som udgangspunkt er værkstedet bygget op omkring et stort fælles rum på 1. sal, hvor arbejde, der ikke støver eller larmer, foregår – her er også medarbejdernes kontorarbejdspladser placerede. På den måde har man søgt at skabe et fælles rum, hvor medarbejderne let kan kommunikere med hinanden.

I tilstødende lokaler samt på underetagen befinder sig alle de rum, hvor der må støves, støjes, arbejdes med åben ild og farlige stoffer. I underetagen er der omkring bygningens indgangsparti anbragt en række repræsentative rum, idet biblioteket også fungerer som mødelokale og fotoatelieret som foredragssal.