Vejledninger om indflytning, mærkning, rengøring m.m.

Kort oversigt med henvisninger til mere udførlige vejledninger i pdf-form. Nederst på siden findes alle vejledninger i en samlet pdf.

Ved indflytning på Fælles Museumsmagasinet bidrager hvert museum med 1 person, der følger med hvert læs genstande, når de ankommer til magasinet.

Der bookes dato for indflytning af et læs genstande ved at ringe eller maile til forvalter Robert Nørgaard Thomsen på tlf: 21 48 24 99 eller rnt@konsvejle.dk

Det kontrolleres, at alle genstande er registrerede og data for genstandene i transporten sendes pr. mail. Kontakt evt. Robert Nørgaard Thomsen for nærmere instruktion vedr. dataformat og hvilke oplysninger der behøves. Se Mækning af museumsgenstande, emballage og pakkeenheder.

Genstandene efterses for skader og skadedyr. Genstandene rengøres for overfladesnavs, skidt og mug/skimmel og der tages stilling til evt. indhold af væsker eller pesticider. Se Rengøring og klargøring.

Genstande opdeles efter hvilken præventiv behandling mod skadedyr de skal gennemgå ved ankomst til Fælles Museumsmagasinet: Varme eller frys. Se Præventiv behandling mod skadedyr og hvis der er muligt sorteres allerede her efter hvilken klimazone, den enkelte pakkeenhed skal magasineres i, se Klimazoner i Fælles Museumsmagasinet.

Genstandene fordeles i pakkeenheder på museet og pakkes herefter til transport. Se Standard-pakkeenheder for Fælles Museumsmagasinet og Pakkematerialer i Fælles Museumsmagasinet

På Fællesmagasinet pakkes pakkeenhederne til eventuelt frysning i plast, og det aftales med forvalter Robert Nørgaard Thomsen, hvilken klimazone de enkelte pakkeenheder skal placeres i efter den præventive behandling mod skadedyr.

Alle vejdledninger samlet i ét_2020 (23 sider).

/senest redigeret februar 2020

 

 

Skriv et svar