Formidling og undervisning

På Konserveringscenter Vejle laver vi mange forskellige former for undervisning og formidling. For eksempel underviser vi fra folkeskolernes mellemtrin til universitetsniveau: Vi samarbejder med vores brugermuseer om undervisning i folkeskoler, Intrface-projekter og Voyager-projektet med gymnasier i hele regionen, og hvert år underviser vi studerende på Museologi på Aarhus Universitet i bevaring. Konserveringscentrenes medarbejdere holder desuden foredrag i mange forskellige fora. Derudover laver vi kurser for museumsansatte, og formidler faget gennem åbne værksteder på museerne i skolernes ferier, ligesom vi forestår utallige rundvisninger på konserveringscentret og Fælles Museumsmagasiner, se listen nedenfor.

Foredrag holdt af ansatte ved Konserveringscentret i 2017
Anette Aalling:
9. februar: Konservering af altertavle i Hørup, Hørup, sammen med Harald Trane fra Konserveringscenter Vest

Clara Bratt Lauridsen:
LMFK årskursus (Lærerforening for matematik, fysik og kemi): Kemi i praktisk konservering. 9. november

Lise Ræder Knudsen:
Toptrimmet skulpturpark i Tørskind: Roberthus, Egtved, sammen med Trine Grøne, VejleMuseerne. 5. april

Performance of Danish low-energy museum storage buildings. In ICOM-CC 18th Triennial Conference Preprints, Copenhagen, 4–8 September 2017. 5. September

Keep-it, koncept for lav-energi magasiner. For Bygningsstyrelsen på Green Tech Centret. 15. septeber

Præparat med skålspænder og ny tekstiltype fra Bryndum, ældre vikingetid, ODM Kulturhistorisk- og naturhistorisk orienteringsmøde, Munkebjerg. 15. november

Inviteret som foredragsholder til indvielse af fællesmagasin i Ypres, Vest Flandern. 8. december

Forskellige magasinbygninger: Opbevaringskvalitet, økonomiske- og energimæssige konsekvenser. For Statens Naturhistoriske Museum – direktion og byggeudvalg. 18. december

Maja D. Forsom Sandahl:
Anoxia behandlinger, frysning og varme i forholdt til grafiske genstande, procedure m.m. i forhold til skadedyrsdesinficering. Og:  Skjeggkræ – Sølvfiskens onde fætter. Begge for NKF– Papirnetværksgruppe. 3. oktober

Rundvisninger 2017

 1. januar: Grundfos Historisk Afdeling, 7 personer
 2. februar: Museologi fra Aarhus Universitet, 30 personer
 3. marts: Repr. fra SMK og SNM vedr. magasinbyggeri, 6 personer
 4. april: Nadine Loach, Leeds Museums and Galleries
  9. maj: 2 praktikanter fra Glud Museum
  10. maj: 2 personer vedr. ph.d. projekt i magasinet
  16. maj: Konservatorskolen, 60 personer
  19. maj: Birgitte S. B. Lamp, Unesco site manager, Christiansfeld
  24. maj: Jernbanemuseet i Odense
  27. juni: Kulturminister Mette Bock
  4. juli: Ida Terp Høybye, gymnasieelev
  30. august: Døstrup Menighedsråd, 6 personer
  20. september: Sarah Møller-Elshøj, grafisk konservator
  6. oktober: Kunstkonserveringen og gæster fra Istanbul, 4 personer
  24. november: Joachim Huber, vdr. byggeri af kæmpemagasiner i Østrig, Schweiz og Tyskland
  6. december: Adoptionsklasse fra Industrimuseet, 25 personer
  21. december: Museerne i Fredericia

Foredrag holdt af ansatte ved Konserveringscentret i 2016

Clara Bratt Lauridsen:
Investigation of white bloom on PVC dolls. Plastic Heritage. Berlin, 27.-29. oktober 2016

Et studie af hvide udblomstringer på PVC-dukker opbevaret på Fælles Museumsmagasiner i Vejle. ODM´s Kultur- og Naturhistoriske Orienteringsmøde i Vejle, 14.-16. november 2016

Nanna Braunschweig Hansen:
Glødemetoders betydning for arkæologisk jerns stabilitet. ODM´s Kultur-og Naturhistoriske Orienteringsmøde i Vejle, 14.-16. november 2016

Lise Ræder Knudsen:
Spar 2 mill. årligt … konserveringsfaglige overvejelser.
Foredrag på Museumforum Syddanmarks temadag om kassation på Naturama, 31. marts 2016.

Rundvisninger 2016

 1. januar: Linå Kirke, 5 personer
 2. februar: Elever og lærere fra Tørring Gymnasium, 25 per.
 3. februar: Nationalmuseet ang. magasiner, 5 personer
 4. februar: Museologi fra Aarhus Universitet, 30 personer
 5. marts: Karin Aslaksen, USA, arkitekt på museumsmagasiner
 6. april: NTNU, Norge, 70 personer
 7. april: Eva Andersson, Lund Universitet, 1 person
 8. maj: Lærere fra Rødkilde Gymnasium, 3 personer
 9. juni: Bestyrelsen fra Ringkøbing-Skjern Museum, 14 personer
 10. juni: Bestyrelsen for Museet på Koldinghus, 10 personer
  17. juni: ABILDGAARD Konservering og Snedkeri, 2 personer
  10. august: Kulturudvalg og embedsmænd, Fredericia Byråd.
 11. august: Bestyrelsen for Middelfart Museum.
 12. september: Vejle Stadsarkiv på besøg med frivillige, 18 personer
 13. september: Michael Nielsen, konservator, 1 person
  11. oktober: Ole Winther + Eske Wohlfart, Slots– og Kulturstyrelsen.
  8. december: Bestyrelsen for ICOM Danmark.

Foredrag holdt af ansatte ved Konserveringscentret i 2015

Louis Lange Wollesen:
Forelæser på universitet i Opava, Tjekkiet. 5.-8. januar: Drift og bygning af lav-energimagasiner; konservering af Landsoldaten, fremstilling af bevaringsplaner for museerne og udgravning af store arkæologiske præparater.

Lise Ræder Knudsen:
Brikvævninger på rekonstruktioner af vikingetidsdragter – og metode til optimering af dragtrekonstruktioners virkelighedsnærhed.
Saxo-instituttet, København. 20. februar 2015

Nordic network trough common education.
ICOM konference: Culture across Boundaries, Nuuk. 29. april-5. maj.

Maja Forsom Sandahl:
Mens alt er tørt og godt
Oplæg for VIDA – Dansk Arkivselskab hos Mærsk Group, København.  5. november

Rundvisninger 2015

 1. januar: Lokalhistoriske arkiver i Hedensted Kommune, 30 personer.
 2. februar: Linå Menighedsråd, 5 personer
  12. februar: Museologi fra Aarhus Universitet, 30 personer
 3. maj: Museum Sønderjylland, 8 personer
 4. maj: Mosgård Museum, 1 person
 5. maj: 40 års jubilæum, 64 personer
 6. juni: Magasinudviklere, Øst- og Vest Flandern, Belgien, 7 personer
  23. september: Museumscentret i Hordaland, Norge, 8 personer
 7. oktober: Museum Midtjylland, 2 personer

Foredrag holdt af ansatte ved Konserveringscentret i 2014

Anne-Kathrine Kjerulff:
Undersøgelse af frysning som skadedyrsbekæmpelsesmetode og effekten af gentagen frysning på fem forskellige overfladebehandlinger opstrøget på træ og objektglas.
ODM’s faglige orienteringsmøde, Kolding, d. 12. nov.


Louis Lange Wollesen:
Restaurering af Landsoldaten.
ODM’s faglige orienteringsmøde, Kolding, d. 13. nov.

Lise Ræder Knudsen:
”Oldtidsdragter” – Fortælling om 3 velbevarede oldtidsdragter fra jernalderen – dragterne fra Hammerum, Elling og Lønne Hede. Vingsted Historiske værksted,  23. aug.

Lise Ræder Knudsen og Louis Lange Wollesen:
A fully preserved red and white Iron Age dress: Excavation, stabilization and local community engagement.
ICOM-CC 17th. Triennial conference, Melbourne, Australien, 15. sep.

Lise Ræder Knudsen:
Lions, goats and scraps – tablet-woven bands from Fort Miran in the Taklamakan desert. Keynote speaker.
Early Textile Study Group. Conference 2014: Crafting Textiles – a contribution to Peter Collingwood. London, 11. okt. (Alle udgifter betalt af ETSG)

Rundvisninger 2014

 1. februar: Museologi fra Aarhus Universitet, 30 personer
 2. maj: Museum Lolland-Falster, magasinfolk og administrationschef, 10 pers.
 3. juni: Kvindemuseet og palæstinensisk delegation, 10 personer.
 4. juni: Jørgen Erik Christensen og studerende fra DTU, 2 personer
 5. juni: Mærsk Mc-Kinney Møller instituttet og Energilauget, 7 personer
 6. juni: Kunstkonserveringen, Aarhus, 10 personer
 7. juli: Kim Simonsen, Konservatorskolen KDAK
 8. november: Nationalmuseet, 2 personer
  25. november: Delegation fra Krakow, 5 personer