Baggrund

I 2001 afslører en undersøgelse foretaget af konserveringscentret, at opbevaringsforholdene i en stor del af museernes magasiner i Vejle Amt var både utilstrækkelige og uhensigtsmæssige. Flere steder var opbevaringsfaciliteterne direkte medvirkende til nedbrydningen af de museumsgenstande, som magasinerne har til formål at bevare. Årsagen var en kombination af dårlige fysiske rammer og manglende ressourcer til forbedring af forholdene.
Hvis museumsgenstande og arkivalier opbevares for fugtigt, skades de. Læder og tekstiler mugner, møbler bliver leddeløse, maling skaller, og skadedyr som borebiller, møl og klannere trives.

Fælles løsning
På baggrund af opbevarings- og bevaringsproblemerne nedsatte Vejle Amt i foråret 2001 en arbejdsgruppe med repræsentanter fra museerne, Konserveringscentret i Vejle, samt Vejle Amt og Vejle Kommune. Det viste sig hurtigt, at der var bedre etablerings- og driftsøkonomi i at bygge et nyt fællesmagasin designet til formålet frem for at ombygge eksisterende lokaler. Derfor tog Vejle Amt og Vejle Kommune i sommeren 2001 initiativ til dannelsen af den selvejende institution ’Fælles Museumsmagasiner i Vejle Amt’. Foruden en betydelig økonomisk besparelse giver stordriftsfordelene ved den fælles løsning også mulighed for en række tillægsfunktioner – f.eks. registreringsrum, kølemagasin og fryserum til desinfektion for skadedyr. Endelig understøtter løsningen Museumsrådets målsætning om at koordinere indsamlingspolitikken på tværs af museerne.

Beliggenhed
Første del af byggeriet begyndte i foråret 2003 og stod færdigt d. 1. november 2003 på en industrigrund ved motorvejsudfletningen nord for Vejle. Det giver alle brugere en maksimal køretid på en halv time. Beliggenheden har desuden gjort det muligt at få mange flere magasin-kvadratmeter og langt bedre opbevaringsfaciliteter for pengene, end hvis magasinet for eksempel var blevet opført i bymidten.

Byggeri med perspektiver
Fælles Museumsmagasiner er opført, så der nemt kan tilføjes nye haller i umiddelbar forlængelse af de eksisterende, når der bliver behov for – og råd til – mere plads.
Det skete bland andet i 2012, hvor 3 nye haller i forlængelse af de eksisterende blev indviet.

Fællesrum og kompaktlagring
Ved indretningen af den første del af Fælles Museumsmagasiner var det noget ganske nyt, at museernes og arkivernes genstande blev magasineret i større fællesrum fremfor, at hver institution havde deres eget magasin. Den økonomiske fordel ved store haller gjorde det muligt at nedbryde de fysiske grænser mellem institutionerne. Hvert museum eller arkiv har stadig deres eget område i den gamle del af Fælles Museumsmagasiner, men der er ingen vægge eller låse imellem, og hver institution søger selv for pladsregistrering og placering af genstande i deres område.
I den nye del af Fælles Museumsmagasiner har de gode erfaringer med at dele banet vejen for at indføre kaoslagring, hvor alle institutionernes genstande placeres efter materialetype og størrelse. Der er blevet ansat en forvalter, som er ansvarlig for pladsregistrering af de pakkeenheder, museer og arkiver kommer med og for at placere genstandene i magasinet efter størrelse og materiale.  Den enkelte institution har stadig ansvaret for at vide, hvad en pakkeenhed indeholder. Den kan f.eks. bestå af en palle med x antal kasser eller af flere møbler. Men det er konserveringscentrets ansvar at opbygge velfungerende lagersystem og at kunne fremhente pakkeenheder med genstande, værker og arkivalier til museer og arkiver.

Kontakt vedr. evt. magasinbyggeri: Konservator, ph.d. Lise Ræder Knudsen