Fælles Museumsmagasiner

Den Fælles Museumsmagasiner er et nyskabende byggeri opført for at bevare museumsgenstande fra museer og arkiver på en forsvarlig måde – og dermed sikre den bedste mulige bevaring af kulturarven for eftertiden.

Fællesmagasinet er etableret for at museer og arkiver kan magasinere den del af samlingerne, der ikke er udstillede.
Magasinet har med sine 8.000 kvadratmeter opbevaringsplads til ca. 500.000 genstande under kvalificeret tilsyn ved Konserveringscentret i Vejle.
Fællesmagasinet er bygget, så det kombinerer et stabilt opbevaringsklima med rationel indretning og nemme tilkørselsforhold, idet det ligger centralt ved motorvejen nord for Vejle.
Fællesmagasinet er udviklet og opført som lav-energi magasin og det har optimale opbevaringsbetingelser for værker og genstande fra museerne samtidig med, at det sparer 98% af den energi, konventionelt klimastyrede magasiner ville bruge på samme opgave.