Rådgivning

Bevaringsspørgsmål
Klimaet i udstillinger, montrer og magasiner, hvor bevaringsværdige genstande opbevares, er vigtigt for at undgå skader.
Det rette lys, den rette luftfugtighed og temperatur samt rengøringsmetoder er meget afgørende faktorer for, at genstandene kan bevares for eftertiden.
Konserveringscentret rådgiver om hvordan man kan undgå skader så som vandskader, stødskader, lysskader, insektangreb, rengøringsskader etc.
Vi udarbejder bevaringsplaner og kvalitetsvurderinger.

Kurértjeneste
Når et museum skal låne eller udlåne genstande til udstillinger, kan der være brug for en konservator som kurér. Det betyder, at konservatoren er ansvarlig for genstandene under transport, pakning og af- og genmontering, og desuden foretager en tilstandsvurdering for at notere eventuelle skader. Selvom det oftest er indenfor landets grænser, så agerer vi til tider også kurer til udlandet.

En kurer fra centret var med da sølvgenstande hentedes hjem fra en udstilling i Finland.

Katastrofehjælp
Ved vand eller brandskade er en hurtig indsats afgørende for den bedst mulige bevaring af de skadede genstande; da værkstedet besidder mange specialer, vil der altid være en, som kan rådgive, hvis uheldet har været ude.

Rådgivning i forbindelse med udstillings-montrer
Maling, papir, stof, træ og pladematerialer kan afgive forskellige kemiske stoffer, som virker nedbrydende på genstandene. Derfor er det vigtigt med rådgivning omkring montering af genstandene og hvilke materialer, man bør anvende.

Anette Aalling tilstandsvurderer malerier for Museet på Koldinghus.