Brugerne

Fællesmagasinets primære brugere er kunst- og kulturhistoriske museer samt arkiver:

Dansk Sygeplejehistorisk Museum www.dsr.dk/dshm/Sider/Forside.aspx
Give-Egnens Museum www.gem.dk
Glud Museum www.gludmuseum.dk
Horsens Kunstmuseum www.horsenskunstmuseum.dk
Horsens Museum og Horsens Byarkiv www.horsensmuseum.dk
Danmarks Industrimuseum www.industrimuseet.dk
Kolding Stadsarkiv www.koldingstadsarkiv.dk
Middelfart Museum www.middelfartmuseum.dk
Museerne i Fredericia www.fredericiahistorie.dk
Museerne på Vestfyn www.museumvestfyn.dk
Museet på Koldinghus www.koldinghus.dk
Trapholt
www.trapholt.dk
Vejle Stadsarkiv www.vejlestadsarkiv.dk
VejleMuseerne www.vejlemuseerne.dk

Herud over opbevares kulturarv tilhørende andre museer, arkiver, kirker, private og firmaer.

Ikke alle brugere har det samme behov eller økonomiske råderum. Derfor spænder den praktiske anvendelse af fællesmagasinet fra 20 til 2.500 kvadratmeter.