Fælles Museumsmagasiner

Den Selvejende Institution Fælles Museumsmagasiner er et nyskabende byggeri opført for at bevare museumsgenstande fra museer og arkiver på en forsvarlig måde – og dermed sikre den bedste mulige bevaring af kulturarven for eftertiden.

Fællesmagasinet er etableret, for at museer og arkiver kan magasinere den del af samlingerne, der ikke er udstillede.
Magasinet har med sine 5.500 kvadratmeter opbevaringsplads til ca. 250.000 genstande under kvalificeret tilsyn ved Konserveringscentret i Vejle, der er nabo til og fungerer som administrator for magasinet.
Fællesmagasinet er bygget, så det kombinerer et stabilt opbevaringsklima med rationel indretning og nemme tilkørselsforhold, idet det ligger centralt ved motorvejen nord for Vejle.

Der er lukket for kommentarer.